PROFWAY
7

Atļaujas

Profway Logistics saprata, cik svarīgi ir jautājumi, kas saistīti ar tādu atļauju saņemšanu, kas sniedz iespēju un likumīgas tiesības laist produkciju apritē Muitas savienības teritorijā, tādēļ izveidoja ekspertu nodaļu. Šīs nodaļas speciālisti sniedz konsultācijas, palīdz sagatavot dokumentus, organizē ekspertīžu veikšanu un uzņemas jūsu produkcijas reģistrāciju un sertifikāciju.

Pēdējā laikā likumdošana sertifikācijas jomā strauji mainās. Profway speciālisti ir labi informēti par visām izmaiņām, kas saistītas ar šo jomu. Tas ļauj ātri un kvalitatīvi iegūt nepieciešamos dokumentus.

Mēs tieši sadarbojamies ar lielām sertifikācijas iestādēm, akreditētām laboratorijām, Krievijas Medicīnas Zinātņu akadēmijas Pārtikas zinātniski pētniecisko institūtu, Krievijas patērētāju tiesību aizsardzības un cilvēka labklājības uzraudzības federālā dienesta Higiēnas un epidemioloģijas centru, Krievijas patērētāju tiesību aizsardzības un cilvēka labklājības uzraudzības federālā dienesta Teritoriālo pārvaldi utt.

Noformēsim jebkuru atļauju jebkuram produktu veidam — Muitas savienības Tehniskā reglamenta atbilstības sertifikātu, Muitas savienības Tehniskā reglamenta atbilstības deklarāciju, Muitas savienības Valsts reģistrācijas izziņu gan teritoriālā, gan federālā līmeņa produkcijai. 

Mūsu interesēs ir noformēt nepieciešamos dokumentus pēc iespējas ātrāk, jo mēs saprotam, ka tā ir tikai daļa no Profway darba un no tā ir atkarīga tālāka preču virzība Muitas savienības teritorijā, ko nodrošina citas mūsu uzņēmuma nodaļas.

Tālrunis

+371 67540123