PROFWAY
1

Piegādātāju meklēšana

Profway atradīs izdevīgāko veidu, kā iepirkt preces un transportēt tās uz Krieviju un NVS valstīm no Eiropas, Amerikas un Āzijas, izvairoties no ekskluzīviem izplatītājiem un papildu uzcenojuma.

Krievijas un NVS valstu uzņēmumiem bieži nākas pirkt preces no ekskluzīviem preču izplatītājiem viņu valstī. Šādu izplatītāju piedāvātajai precei ir uzlikts uzcenojums. Profway saviem klientiem piedāvā atrast izdevīgākus preču iegādes un transportēšanas veidus no Eiropas, Āzijas un Amerikas uz Krieviju un NVS valstīm. Preces pasūtītājs šādā gadījumā ir Profway, bet klients par preci maksā tikai pēc tās saņemšanas.

Ja uzņēmums vēlas iegādāties preci par zemāku cenu, Profway veic tirgus izpēti, atrod izdevīgāko piedāvājumu, sagatavo nepieciešamos līgumus, specifisku aprīkojuma veidu gadījumā novērtē bāzes vērtību un sastāvdaļu vērtību, izvērtē piegādātāja uzticamību.

Ja darījuma nosacījumi apmierina klientu, pēc depozīta saņemšanas Profway noslēdz darījumu un piegādā preci. Profway klients par preci var norēķināties Krievijā vai NVS valstī par daudz izdevīgāku cenu.

Tālrunis

+371 67540123