PROFWAY

Ķīmiskā, medicīnas un farmaceitiskā produkcija

Uz šo produkciju attiecas papildu prasības, bet uz to transportēšanu un uzglabāšanu — papildu ierobežojumi. 

Šīs produkcijas lielāko daļu veido aktīvas vielas, kuru transportēšanas un uzglabāšanas laikā obligāti jānodrošina noteiktā temperatūra, jo no tās ir atkarīga ne vien produkcijas iedarbība, bet arī nekaitīgums, precei nonākot pie gala patērētāja. Visiem loģistikas ķēdes dalībniekiem ir jāizpilda īpašie uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi. Fakts, ka starp ražotāju un gala patērētāju ir daudz starpnieku, apgrūtina obligāto prasību izpildi.

PROFWAY LOGISTICS piedāvā šādus minētās produkcijas piegādes pakalpojumus:
  • Kravu nestandarta pieņemšana nosūtīšanai.
  • Termoiepakojums.
  • Īpaši uzglabāšanas nosacījumi (dažādi temperatūras režīmi, preču saderība).
  • Preču uzskaite (derīguma termiņi un uzskaite pēc ražošanas sērijām).
  • Kravu apstrāde brīvdienās.
  • Individuāla pieeja muitošanai un piegādei galamērķī.
Ja rodas kādi jautājumi par šīs preču grupas loģistiku, rakstiet uz e-pasta adresi: vasb@cebsjnl.rh

Tālrunis

+371 67540123